Skip to main content

18.02.2019 "מחשבות מסלול מחדש"למען שיוויון מגדרי במגמות הטכנולוגיות.

ביום שני, 18.02.2019  מתקיים בחולון MEATUP   בנושא  "מחשבות מסלול מחדש"למען שיוויון מגדרי במגמות הטכנולוגיות.

(ראה תכניה) עידית  גת, ד"ר אסיה לויטה וטל שמר מובילות שולחן עגול המציג את תכנית  "מובילות למדע ולתעשייה". כל רכזי התכנית בבתי הספר מוזמנים להרשם לכנס.

18 02 2019

חדשות