Skip to main content

17.03.2019 תכנית סייבר גירלז

החלה ההרשמה לתכנית  "סייבר גירלז".

הקורס  בן 6 מפגשים, יתקיים בקמפוס הנמל של אוניברסיטת חיפה,  רח' הנמל 16, חיפה, בין השעות 16:00 - 20:00,

בהנחיית המורה : שרית לולב.

מפגש ראשון יתקיים ב - .17.03.2019

מועדי המפגשים: 24.03.2019, 07.04.2019,  16.04.2019, 28.04.2019, 07.05.2019.

חדשות