Skip to main content

ינואר - יוני 2019 סדנת הדמיית לב וכלי דם בחברת פיליפס חיפה.

תלמידות של התכנית "מובילות למדע ולתעשייה" מכיתה י' של בתי הספר תיכון עירוני א', ותיכון עירוני ג', משתתפות בסדנה בת 6 מפגשים של  הדמיית לב וכלי דם בסריקית סי.טי, של חברת פיליפס, חיפה.  חברת פיליפס מקיימת את הסדנה מדי שנה, לתלמידות כיתה י' מבתי הספר השונים המשתתפים בתכנית.

תכנית הסדרה:

  • הרצאות על דימות ו- AV, עבודת הרדיולוג והטכנאי+ חלוקה לקבוצות
  • הרצאות בנושאי קרדיולוגיה, נוירולוגיה, אונקולוגיה.
  • בניית תהליך שבירה לתתי נושאים עד שלב צרכים וחווית המשתמש.
  • בניית קונספט ומימוש.
  • ורפיקציה וולידציה: הרצאה ויישום.
  • הצגת פתרונות

מטרת הסדנה:

הרחבת הידע בנושא, הכרת מהנדסות מובילות, והכרת התעשייה הרפואית, חשיפת בנות לעבודה בתחומי טכנולוגיות ברפואה, באמצעות  פיתוח פרויקטים אישיים המלווה על ידי מנטוריות בחברת פיליפס. במסגרת הסדנה חוקרות התלמידות סריקות C.T., הפחתת קרינת הסורק ותוכנה.  

 הסדנה ביזמת המהנדסת הבכירה שוש רובינשטיין, ושלוש מהנדסות בחברה מנחות את התלמידות.

מטרת הסדנה:

הרחבת הידע בנושא, הכרת מהנדסות מובילות, והכרת התעשייה הרפואית, חשיפת בנות לעבודה בתחומי טכנולוגיות ברפואה, באמצעות  פיתוח פרויקטים אישיים המלווה על ידי מנטוריות בחברת פיליפס. במסגרת הסדנה חוקרות התלמידות סריקות C.T., הפחתת קרינת הסורק ותוכנה. 

סדנת הדמיית לב וכלי דם בחברת פיליפס חיפה.

חדשות