Skip to main content

ינואר - יוני 2019 סדנת "יום בחיי מהנדסת" בחברת אינטל.

תלמידות של התכנית "מובילות למדע ולתעשייה" מכיתה ט' של בית הספר תיכון קרית חיים משתתפות בסדנה בת 6 מפגשים  בחברת אינטל, שמטרתה לחשוף בנות לתפקידי נשים בהיי -טק ובתחומי מדעי המחשב ועידוד בחירתן של תלמידות במקצועות מדעיים וטכנולוגיים .  חברת אינטל מקיימת את הסדנה מדי שנה, לתלמידות כיתה ט'.

 

  התכנית:

  • מטרות והדרך אליהן: סיפור אישי של נשות מפתח באינטל
  • הרצאה בנושא התפתחות העולם הטכנולוגי והכיוון שאליו העולם הולך מבחינה טכנולוגית.
  • גיוון וחשיבות כניסת הבנות לעולם הטכנולוגי.
  • הכרות עם העולם ההי-טק ונשים בהייטק (אינטל IT).
  • הרצאה: מוטיבציה ללימודים
  • חדשנות ואיך היא משתלבת עם אינטל.

חדשות