06.02.2020 יום הסרטן הבינלאומי

aguda milhama sartan06.02.2020 לרגל יום הסרטן הבינלאומי 

מיני האקתון לקידום המודעות בקהילה למניעת סוגי סרטן שונים. 

אשכול הפיס בשיתוף האגף להעצמה חינוכית עירית חיפה והאגודה למלחמה בסרטן מזמינים את קהילת המורים והתלמידים למדעים בעיר, לקחת חלק במיני האקתון לרגל יום הסרטן הבינלאומי.

פעילות ייחודית המתאימה לתלמידות בכיתה ט' ולתלמידים ותלמידות כיתות י' ו - י"א

 האגודה למען הסרטן