17.12.2019 יריד "קיימים ומקיימים" – תש"ף מסלול מחוזי וארצי

 

מדינת ישראל/משרד החינוך/ הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה/מחוז חיפה

  יריד החקר המחוזי תש"ף לעבודות חקר מדעי ופתרון בעיות הטכנולוגיה

הנחיות להיערכות ולהתארגנות ליריד – קובץ ראשון[1]

 

[1] קובץ נוסף ישלח לקראת היריד לבתי הספר שיעלו לשלב הגמר.

כחלק מתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה, מתנסים תלמידים ותלמידות בכיתות ט' בחטיבות הביניים בתהליך שלם של החקר המדעי ופתרון בעיות.

לסיכום תהליך הלמידה יתקיימו ירידים בית ספריים ועירוניים, בהם יציגו התלמידים את תוצרי הלמידה, עבודות חקר מדעי ופתרון בעיות. העבודות המצטיינות מירידים אלו יעלו ויוצגו ביריד מדע וטכנולוגיה מחוזי לעבודות חקר מדעי ופתרון בעיות שיתקיים ביום חמישי , כ"ט ניסן תש"ף, 23 באפריל  2020, בין השעות 16:00 – 18:30, במדעטק, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, רחוב בלפור 12, חיפה. בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.  שתי עבודות חקר מדעי ועבודה אחת בתחום פתרון בעיות טכנולוגיות, שיזכו לדרוג הגבוה ברמה המחוזית יומלצו לעלות ולהשתתף ביריד החקר הארצי.  

יריד החקר המחוזי ייערך בנוכחותם של מכובדים ומוזמנים: אנשי חינוך, מפקחים, מדריכים,  מנהלים, מורים למדע וטכנולוגיה של בתי הספר המשתתפים והתלמידים המציגים ביריד (ניתן לצרף הורה מלווה אחד לכל תלמיד).

השיפוט ביריד המחוזי יעשה במושבים. כל קבוצה תציג את עבודתה בפרק זמן של עד שבע דקות, על ידי מקסימום של ארבעה תלמידים המציגים עבודה אחת. העבודה תוצג בפני חבר שופטים ותלמידי הקבוצה, שאליה יהיו משויכים. 

 

  • דו"חות מסכמים לקריאה מקדימה של צוות השופטים

תהליך השיפוט יחל בבדיקת הדו"חות המסכמים (עבודות החקר- חט"ב)  (פתרון בעיות-  חט"ב) והפוסטרים (מדעי חט"ב), (טכנולוגי  חט"ב), על ידי השופטים. על כן, הנכם מוזמנים  לבחור עד שתי עבודות מצטיינות מכל בית ספר ולשלוח את הדו"ח המסכם והפוסטר הדיגיטלי המתאים (חקר מדעי או פתרון בעיות), עד ליום שני , כ"ז אדר תש"ף, 23 במרץ  2020, לכתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  יש לציין בנושא:  עבודת חקר יריד מחוזי -  שם ביה"ס, יישוב וסמל מוסד.      

בנוסף, הנכם מתבקשים למלא בטופס המקוון את פרטי עבודת החקר המייצגת את ביה"ס ביריד המחוזי "קיימים ומקיימים" תש"ף.

דו"חות אשר יגיעו לאחר המועד הנ"ל, לא ייטלו חלק ביריד המחוזי.

כמו כן, הנכם מתבקשים לשלוח, בצירוף לעבודה, אישור הורים לפרסום תצלומי ילדיהם ביריד חקר מחוזי ולהחזירו חתום לכתובת הדוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  יש לציין בנושא: אישור הורים - שם ביה"ס, ישוב וסמל מוסד. אישור הורים מופיע בנספח 1   

  • מחוון להערכת הדו"ח המסכם והפוסטר המדעי/ טכנולוגי

 

צוות השופטים של היריד המחוזי יעריכו את עבודת החקר באמצעות המחוון לעבודת החקר.

ההנחיות לכתיבת הדו"חות המסכמים, המחוון להערכת העבודות והתבניות לפוסטרים באתר המקצוע:

 

חטיבת ביניים

הנחיות לכתיבת דו"ח מסכם

חקר מדעי

 

פתרון בעיות בטכנולוגיה

מחוון להערכת עבודה 

חקר מדעי

 

פתרון בעיות בטכנולוגיה

תבנית לפוסטר

תבנית לפוסטר מדעי

 

תבנית לפוסטר פתרון בעיות בטכנולוגיה

טרם הגשת תוצרי התלמידים ליריד אנו ממליצות למורים המנחים לבדוק את העבודות בהלימה למחוון המוצע ובמידת הצורך להכניס שיפורים.

בתי ספר יקבלו הודעה על עלייתם ליריד המחוזי עד ליום שלישי, י"ג בניסן תש"ף 7 באפריל 2020.

ג.     התוצרים הנדרשים להצגה לשיפוט

1. דו"ח מסכם

2. פוסטר מדעי/ פתרון בעיות בטכנולוגיה

פוסטרים המציגים תהליך חקר מדעי יוצגו על גבי תבנית הכוללת מסגרת ירוקה ופוסטרים המציגים תהליך טכנולוגי יוצגו על גבי תבנית הכוללת מסגרת כחולה.

3. דגם או מערך ניסוי – יובא על ידי המשתתפים ביום השיפוט (הדגם הינו המלצה ביסודי וחובה בחטיבת הביניים). גודל הדגם לא יעלה על גודל השולחן 50X80 ס"מ. לא יתאפשר חיבור לנקודת חשמל.

ה. תיעוד היריד

צילום תלמידים והעלאת תמונות וסרטים לרשת.  מצורף מכתב להורים למשלוח אישור צילום התלמידים המשתתפים ביריד ופרסום הצילומים בנספח 1   

יש לשלוח אישור חתום על ידי ההורים לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  עד ליום שני , כ"ז אדר תש"ף, 23 במרץ  2020.

 

ז.  כללי התנהגות במהלך היריד וטקס הכרזת הזוכים

על המלווים, מנהלים,  מורים והורים, להכין את התלמידים להשתתפות מכובדת ובטוחה ביריד כמפורט:

  • יש להישמע להוראות הסדרנים, המארגנים ואנשי הביטחון.
  • אין לצאת ממתחם היריד ללא אישור המלווים.
  • יש לשמור על השקט במהלך התצוגה בעמדות ובמהלך הטקס החגיגי.
  • יש לשמור על ניקיון השטחים הציבוריים.
  • יש לפרק באופן מסודר את עמדת התצוגה (פוסטרים, עבודות, דגמים).

בהצלחה ולהתראות ביריד,

חנה שמילוביץ

ממונה על הוראת מדע וטכנולוגיה בחט"ב רפרנטית למדעי החקלאות

 

                                     

העתקים:

ד"ר סער הראל, מנהל מחוז חיפה

גב' סיגל כהן, מפקחת מחוז חיפה

ד"ר עופר מוקדי, מנהל תחום מדעים, מפמ"ר מו"ט, המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים

גב' זיוה רון, מפקחת פיתוח מקצועי לעו"ה והדרכה, מחוז חיפה

מפקחים כוללים, מחוז חיפה

ד"ר דורית באום, מרכזת בכירה לחינוך וקהילה, המשרד להגנת הסביבה- מחוז חיפה

ד"ר יעל שוורץ, ראש מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחט"ב, מכון ויצמן

גב' לאורה שטיינר, ראש מחלקת חינוך והדרכה, מדעטק

מנהלי בתי ספר

גב' חני פלג , מדריכה ארצית לחינוך לקיימות

גב' יפעת אובלס גרינברג, מדריכה מחוזית לחינוך לקיימות

מדריכות ארציות למדע וטכנולוגיה

מדריכי מדע וטכנולוגיה, מחוז חיפה

מורי מדע וטכנולוגיה, מחוז חיפה

 

נספח 1

אישור הורים לפרסום תצלומי ילדיהם

ביריד חקר מחוזי - "קיימים ומקיימים" תש"ף

למשלוח עד לתאריך 23 במרץ 2020.

 

להורים שלום וברכה,

הפיקוח על הוראת המדעים במחוז חיפה מבקש את אישורכם לפרסם תצלום/ים של בנכם/בתכם.

התמונה אמורה להופיע באתרי האינטרנט של משרד החינוך ובכלל זה באתר מדע וטכנולוגיה, באתר המחוז, באתרי בתי הספר ובאתרים נוספים אחרים של משרד החינוך.

יובהר כי התצלומים ישמשו, בין יתר השימושים, גם בסרטונים ו/או במצגות שמשרד החינוך מכין כיחידות לימוד מתוקשבות אשר יעלו לאינטרנט לשימוש עובדי הוראה ומורים.

לצורך כך, אנו מבקשים את הסכמתכם לשימוש דלעיל ללא הגבלת זמן.

נודה לכם על חתימת שני ההורים והילד כמסכימים לשימוש בתצלום בהתאם לאמור לעיל.

בתודה ובברכה,

הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

משרד החינוך

מחוז חיפה

 

אישור הורים לפרסום תצלומי ילדיהם -

יריד חקר מחוזי - "קיימים ומקיימים" תשע"ט

 
 

יש לשלוח בדוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עד ליום שני , כ"ז אדר תש"ף, 23 במרץ  2020

 

 

 

אנו ההורים:

שם האב: __________________ מס' ת"ז: ________________

שם האם: __________________ מס' ת"ז: ________________

מאשרים להשתמש בתצלום בני/בתי באתרים של משרד החינוך, ולרבות באתר מדע וטכנולוגיה, באתר המחוז, באתרי בתי הספר ובאתרים נוספים אחרים של משרד החינוך, במצגות שונות וכיוצא באלה.

שם הילד/ה (נא לציין שם פרטי ושם משפחה) _________________________

מס' ת"ז של הילד/ה __________________

שם ביה"ס: ________________________

כתובת בית הספר: ___________________________

חתימת האב ________________                                     חתימת האם __________________   

חתימת הילד/ה _________________

תאריך ____________