Skip to main content

06.01.2020 בנות בסמת במדעטק

 

 מפגש פתיחה של קורס מייקריות  במדעטק.. בנות שכבה ז' השתתפו בשיחה מרגשת מעצימה על איך הן רואות את עצמן כבוגרות.

הקורס עוסק בשני תחומים עיקריים: הכרת התוכנה ושימוש במדפסת תלת מימד וארטבוטיקס אומנות ורובוטים. מובילה: הרכזת אירנה ריינין.

 

 

חדשות