Skip to main content

27.01.2020 מנהיגות צעירות בנהריה

 

דר. אסיה לויטה , יו"ר אגודת הידידים של התכנית "מובילות למדע ולתעשייה"  מובילה תכנית חדשה בנהריה יחד עם נורית זיגלר. התכנית מופעלת עם בנות כיתה ה', מתוך כוונה לטפח את החשיבה, היזמות וראיית העתיד כבר בגיל הצעיר.

27 1 2020

חדשות