Skip to main content

24.03.2020 קפה - מדע בזום

רכזת מובילות ומנהלת אשכול פיס בבית ספר רעות, דליה גודמן, פתחה במיזם הנקרא קפה - מדע  בזום. מטרת המיזם הוא לשמור על הקשר האישי עם התלמידים בימי הקורונה. המפגש השני עסק בנקודת מבטו שלההיסטוריון  פרופ' נח הררי על האנושות בצל מגיפת הקורונה.

חדשות