09.03.2017 מפגש שלישי בסמינר חברת אינטל, לתלמידות כיתה ט' תיכון מקיף קריית חיים.

חברת אינטל ממשיכה לתמוך בתכנית "מובילות לטכניון" ומעבירה סמינר בן חמישה מפגשים שבהם נחשפות הבנות לנושאים שונים בתחום " יום בחיי מהנדסת", בחברת פיתוח בסדר גודל של אינטל.

המהנדסות המתנדבות מעידות על חיבור אמיתי בינן ולבין תלמידות כתה ט של בית ספר תיכון מקיף קריית חיים. התלמידות פועלות בקבוצות קטנות עם המהנדסות המתנדבות. בדיונים עולים  נושאים תכניים  ורלונטים לעבודת המהנדסות: התלמידות שואלות שאלות ענייניות המתייחסות לנעשה בחברה.