IBM - מחנה טכנולוגי

ibm

  

 

מחנה טכנולוגי במעבדת המחקר של חברת IBM   בחיפה, 

  לתלמידות כיתות ח' – ט'. (03,04,05.06.18)

 בבתי הספר: הפתוח ע"ש בארי, בית ספר "רעות" לאומנויות  ואליאנס.

 

הסקר בדק את מידת העניין ורמת שביעות הרצון של המשתתפות                                                                         

 לפי מדרג בין 1  (בכלל לא) ועד 5  (במידה רבה מאוד) .   

   

 

תוצאות הסקר (ציונים ממוצעים):
   
1אני שבעת רצון מהתכנית5.00
   
2אני גאה להשתתף בתכנית4.64
   
3התכנית הגבירה את האמונה שלי ביכולות שלי 4.36
   
4אני מרגישה שהתכנית מסייעת לי בשיפור ההישגים שלי4.18
   
5נהניתי להשתתף בתכנית4.91
   
6סדנת מהממ"ט - 4.91
   
7חשיפה לטכנולוגיות שונות 4.56
   
8סדנת SCRECH    4.42
   
9Escape Box 5.00