Skip to main content

אודות

התכנית

"מובילות לטכניון"  הינה תכנית עירונית שש שנתית, המיועדת לתלמידות כתה ז'  עד כיתה י"ב ,  ופועלת בבתי הספר העירוניים הציבוריים  בחיפה. התכנית נועדה לקדם תלמידות  בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה ללימודי מדע וטכנולוגיה כצורך  אישי, לאומי, חברתי, כלכלי ומגדרי.    

                                    

 יוזמות התכנית

יוזמות התכנית הן ד"ר אסיה לויטה - יו"ר  אגודת הידידים,  וניצה סובוביץ' ז"ל  - יו"ר ויצ"ו חיפה. *

 

שותפים ותומכים

בשנת 2011, הוצגה  התכנית לעירית חיפה וזכתה לשיתוף פעולה  עם המחלקה להעצמה חינוכית בראשותה של טלי שטיינברג. לאחר מסע גיוס תומכים לתכנית,  שכלל גם ביקור בכנסת בשנת 2013, בו הוצגה התכנית לועדה להעצמת נשים בתעשייה,  קיבלו את תמיכת משרד החינוך ומשרד המדע, מוסד הטכניון למחקר  ופיתוח, התאחדות התעשיינים מרחב צפון, ויצ"ו חיפה ותעשיות מסורתיות ותעשיות הייטק רבות, אשר הפכו לתומכים ולשותפים פעילים. בתכנית מתקיים חיבור הדוק בין האקדמיה, התעשייה, בתי הספר והחברה.

2 

מטרת התכנית

קידום תלמידות ללימודי מדע והנדסה בטכניון

המטרה העיקרית של התכנית היא הגדלת פוטנציאל התלמידות הנבחנות ביחידות מוגברות של מתמטיקה ומדעים בתיכון, על מנת שבהמשך דרכן יתאפשר להן לבחור, ללמוד ולעסוק במקצועות מדעיים וטכנולוגיים בטכניון. התכנית מתמקדת בפוטנציאל החבוי  בבתי הספר  -  אוכלוסיית הבנות, כמקור קיים  וזמין להגדלת הפוטנציאל הכללי של ביה"ס, ע"י תגבור  לימודי מתמטיקה ומדעים.

 
יעדי התכנית

 • טיפוח תלמידות בעלות כישורי מנהיגות ותחושת שייכות לעולמות המדע והטכנולוגיה. 
 • עידוד תלמידות מבתי ספר העירוניים בחיפה והגליל לבחור בלימודי מדעים טכנולוגיים ברמות גבוהות. 
 • להכיר ולהבין את הקשר שבין התעשייה למקצועות הלימוד בבית הספר ובכך להגביר את המוטיבציה להתמיד בבחירתן בתיכון ובאקדמיה. 
 • טיפוח כח אדם נשי איכותי ,תוך יצירת אופק תעסוקתי עבורו, בתעשייה הקלאסית ובתעשיית ההייטק, במרחב חיפה והצפון. 
 • קירוב המדע היישומי לתלמידות תוך כדי פעילות חקר במעבדות וסדנאות, בסיוע מדעניות חוקרות.
 
 מתווה התכנית
 • תמיכה בתגבור לימודי המתמטיקה והמדעים, ובפעילויות העשרה במדעטק ובטכניון, באמצעות המחלקה להעצמה חינוכית של עירית חיפה,. 
 • חשיפת התלמידות בחטיבת הביניים לתעשייה הישראלית ולמרכיביה, תוך הבנת המיומנות והמקצועיות בכל תחום, ולרעיונות פורצי דרך שהפכו לטכנולוגיות המיושמות בתעשייה.  
 • התלמידות מתוודעות למחקרים בתחומים רלוונטיים למקצועות הלימוד בהם יבחרו להרחיב בחטיבה העליונה. 
 • התנסות התלמידות בפעילות חקר ובכתיבת עבודת חקר ברמה אקדמית, במטרה לקשר בין הידע התיאורטי הנלמד בבתי הספר ובין אפשרויות יישומו. 
 • שילוב התלמידות מכיתה י' ואילך בצוותי מחקר בטכניון, בתעשייה ובמרכזי מחקר ובריאות רבים, כולל מפגשים עם מדעניות חוקרות, וחשיפת התלמידות  לשינויים החלים במדע ובטכנולוגיה. 
 • חיזוק יכולתן של התלמידות כמנהיגות בקהילה, באמצעות סדנאות העצמה  אישית ומקצועית. 
 • חברות ההייטק ומפעלי התעשייה לוקחים חלק פעיל בביקורים חווייתיים, בסדנאות מקצועיות ובמחנות קיץ טכנולוגיים, בהם תוכלנה התלמידות להתנסות בפעילות המדעית והחברתית ולבדוק את תחושת המסוגלות שלהן. 
 • לתכנית מערכת הערכה מעצבת הבוחנת את יעילותה, השפעתה ועוזרת לתכנון ובניית תהליכי בקרה, שינוי ופיתוח. 
 • ועדות היגוי בית ספריות ורכזי התכנית, שותפים פעילים להתוויית פרטי התכנית לכל בית ספר וליעדים שנקבעים על ידי מפתחי התכנית.

 

 יישום  התכנית

 • בשנת הלימודים תשע"ב (2012 - 2011) הופעלה התכנית לראשונה, בבית ספר תיכון אחד בלבד, תיכון עירוני ג. 
 • שנה לאחר מכן, שנת הלימודים  תשע"ג  ( 2013 - 2012)  הצטרף לתכנית בית הספר תיכון  עירוני ו' (אולפנת אמי"ת - בית ספר ממלכתי – דתי לתלמידות בלבד). 
 • בשנת הלימודים תשע"ו (2016- 2015), הופעלה  התכנית  בשמונה בתי ספר. 
 • בשנת הלימודים תשע"ז (2017 - 2016) הופעלה התכנית בתשעה בתי ספר תיכון עירוניים ציבוריים  ברחבי העיר חיפה, וסה"כ המשתתפות בה עלה  לכ - 600  תלמידות. 
 • המגמה להכניס את התכנית לכל בתי הספר התיכון העירוניים הציבוריים בחיפה.

 

הישגי התכנית   

המוטיבציה ללמידה אצל כלל השכבה, נתמכת ע"י המורים במטרה  לצמצם את היחס המספרי מורה לתלמידה, ולימוד בקבוצות. המשפיעה לטובה על איכות ההוראה בכיתה ועל ההישגים הלימודיים של כלל התלמידים.   ערך נוסף של תכנית " מובילות לטכניון", הוא הרחבת המעורבות והשותפות של צוות בית הספר בחשיבה המערכתית על מקומה  של התכנית בסדר היום הבית ספרי.

בכל האספקטים הכמותיים הרלבנטיים חל שיפור משמעותי במדדים הבאים: שיפור משמעותי בחשיבות לימודי מדע בעיני התלמידות:

 • עלייה בציוני התלמידות במתמטיקה, אנגלית ומדעים.
 • עלייה משמעותית בשיעורי הבחירה של תלמידות בלימודי מקצועות מדעיים מורחבים, כולל עליה במספר התלמידות המשובצות בחמש יחידות לימוד במתמטיקה.
 • לתכנית מובילות לטכניון, ישנה השפעה סביבתית ותרבותית מיטיבה..

בבתי הספר בהם מופעלת התכנית, מדווחות התלמידות על תחושת גאווה בשל ההשתייכות לתכנית, הן מכירות בחשיבותה, ומביעות שביעות רצון כללית מהתכנים. 

            

חדשות