Skip to main content

חקר

fakulta rafua rashut namal kishon hamahon vulkani ha yahida madatek haker maim philips

 

תכניות חקר      ( פירוט התכניות: ראה תפריט בצד שמאל)

 

תכניות החקר מתבצעות במפעלי היי-טק ובמוסדות מחקר ואקדמיה,

התומכים בתכנית  "מובילות לטכניון במדע ובתעשייה". 

התכניות  מתחלקות לשני סוגים:

 

1. עבודות חקר

 עבודת חקר היא עבודה אישית של תלמידה, הנמשכת לאורך השנה, בהנחיית איש מיקצוע .

העבודה באה להחליף בחינת בגרות .

על התלמידה להגיש דו"ח מסכם על עבודתה. 

 

2. פעילות חקר

פעילות חקר נעשית בקבוצות,  בסדנה בת מספר מפגשים  סביב תוכן מדעי מסוים ובהנחיית מנחים מיקצועיים.

על התלמידות להכין דו"ח מסכם והרצאה  על מחקרן.

לפי הנחיית משרד החינוך, הציון על פעילות החקר מהווה 30% מציון הבגרות למקצוע בנושא בו נעשית פעילות החקר.

 

חדשות