תכניות הנדסת מים

תכניות הנדסת מים

 

במסגרת פעילות "מובילות לטכניון", מתקיימות פעילויות רבות בנושא הנדסת מים. התלמידות מתארחות במפעלים שונים, במוסף להרצאות הנערכות בנושא גם בבתי הספר.