הנדסת מים

הנדסת מים 

במסגרת פעילות "מובילות לטכניון", מתקיימות פעילויות רבות בנושא הנדסת מים. התלמידות מתארחות במפעלים שונים, במוסף להרצאות הנערכות בנושא גם בבתי הספר.

   handasa sviva haker maim
 HiTeach ocean nuf rashut namal kishon