מחקר והנדסת רפואה

בשנת 2018,  מיזם "מובילות  למדע ולתעשיה", שם דגש  על המפגש בין רפואה לטכנולוגיה. כבר בשנים קודמות נערכו עבודות חקר, סדנאות  ופעילויות שונות בנושא.כולל  מפגשים עם חוקרים ומהנדסים  במפעלים עתירי ידע ומחקר,  העוסקים בפתרונות טכנולוגיים של מכשור רפואי שמטרתם לסייע לצוות הרפואי באבחונים ובטיפול  הרפואי.

רשימת הפעילויות בנושא: ראה תפריט בצד שמאל. ניתן להכנס לכל פעילות בנפרד.

tehnionrambamfakulta rafuaphilipsgeneral electricinsightektaroeshkol ha pise raotsealantisaguda milhama sartanmorazbiosensedanielamazormadatekmedisafegsapmisnovocureuniversita haifapluristemaguda suceret<