Skip to main content

קבוצת המייסדים

 • ד"ר אסיה לויטה         -  יו"ר אגודת הידידים
 • ניצה סובוביץ' ז"ל       -  יו"ר (לשעבר) ויצ"ו חיפה
 • פרופ' מרים ארז          - פרופ. מרים ארז הפקולטה לתעשייה וניהול, מנהלת מרכז היזמות בטכניון, בעלת פרס ישראל
 • פרופ' גרשון גרוסמן    -  הפקולטה להנדסת מכונות והמעבדה לאנרגיית השמש, הטכניון
 • פרופ' דוד בן חיים       -  ראש המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי, אוניברסיטת חיפה
 • פרופ' אבי ברמן          -  הפקולטה למתימטיקה, הטכניון
 • פרופ' אורית חזן         -  ראש המחלקה לחינוך,מדע וטכנולוגיה, הטכניון
 • גדי  פארן                  -  מנהל קשרי תעשיה, הפקולטה להנדסת מכונות, הטכניון
 • ד"ר גילי פורטונה       -  עמית מחקר "מוסד נאמן", הטכניון
 • ליאור אפלבאום          -  מנכ"ל התאחדות התעשיינים מרחב צפון
 • יהושע בן-איתמר        -  מנהל בית ספר עירוני ג'
 • רבקה גינצבורג          -  מנהלת חטיבת הביניים ביתת ספר עירוני ג'

חדשות